Pro pořadatele

Pro naše vystoupení potřebujeme prostor minimálně cca 2x 3m a 220V (je možné vystoupení realizovat akusticky, tj. bez elektrického proudu)

Ohlašovací povinnost na OSA
Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen vyžádat si svolení k užití hudebních děl na Ochranném svazu autorském (dále OSA). Naše kapela poskytuje za tímto účelem pořadateli seznam skladeb  interpretovaných na dané akci – vyžádejte si emailem zivahudba@pel-mel.com.  Poplatky společnosti OSA za veřejné vystoupení hradí pořadatel akce a nikoliv hudební skupina. Neveřejná vystoupení (uzavřená společnost bez výběru vstupného – např. svatby, soukromé oslavy) jsou od těchto poplatků osvobozena.